RODYTI VISUS AUTORIUS
Švedas Gintaras
Autoriaus knygos
Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. Praktikumas
Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. Praktikumas
Baudžiamosios politikos pagrindai ir tendencijos Lietuvos Respublikoje
Baudžiamosios politikos pagrindai ir tendencijos Lietuvos Respublikoje
Bausmių vykdymo teisė. Bendroji dalis  (2 pataisytas ir papildytas leidimas)
Bausmių vykdymo teisė. Bendroji dalis (2 pataisytas ir papildytas leidimas)
Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką 2002 01 01-2003 01 01
Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką 2002 01 01-2003 01 01
Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką. 1997 01 01-2001 01 01
Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką. 1997 01 01-2001 01 01
Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką. 2001 01 01-2002 01 01
Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką. 2001 01 01-2002 01 01
Laisvės atėmimo bausmė. Baudžiamosios politikos baudžiamieji teismai ir vykdymo aspektai
Laisvės atėmimo bausmė. Baudžiamosios politikos baudžiamieji teismai ir vykdymo aspektai
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras III tomas. Specialioji dalis (213-330 straipsniai) (II tomas 2 dalis)
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras III tomas. Specialioji dalis (213-330 straipsniai) (II tomas 2 dalis)
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso komentaras I-V dalys (1-183 straipsniai)
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso komentaras I-V dalys (1-183 straipsniai)
Tarptautinė teisinė pagalba baudžiamosiose bylose.
Tarptautinė teisinė pagalba baudžiamosiose bylose
Tarptautiniai dokumentai 1. Europos Tarybos dokumentų rinkinys.
Tarptautiniai dokumentai 1. Europos Tarybos dokumentų rinkinys.
Tarptautiniai dokumentai 2. Lietuvos Respublikos teisinio bendradarbiavimo tarptautinės sutartys
Tarptautiniai dokumentai 2. Lietuvos Respublikos teisinio bendradarbiavimo tarptautinės sutartys
„Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras“ II tomas I dalis
„Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras“ II tomas I dalis