Registrų centro teisinės literatūros leidykla

VĮ Registrų centro Teisinės informacijos departamento Leidybos skyrius jau daugiau nei 20 metų leidžia oficialius Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos aprobuotus teisės aktų rinkinius, kodeksus, taip pat kodeksų komentarus, tarptautinių dokumentų rinkinius, vadovėlius, monografijas, mokomąsias priemones ir kitus teisininkams skirtus leidinius. Leidyklos autoriai – žymūs Lietuvos teisės mokslininkai ir praktikai, kuriantys Lietuvos teisės doktriną, tiriantys teisės praktiką. Antai leidinių seriją „Teisininko požiūris“ sudaro įvairių teisės šakų mokslininkų darbai, kuriuose nagrinėjamos teisinio reguliavimo problemos, tam tikrų teisinių institutų ypatybės, spragos, kolizijos, lyginamuoju požiūriu apžvelgiama užsienio šalių patirtis. Serija „Teisės studijos“ skirta daugiausia studentams, – vadovėlinio pobūdžio knygose dėstomi esminiai įvairių teisės šakų studijų pagrindai. Per leidyklos darbo laikotarpį jau išleista apie 250 teisės leidinių.

Interneto svetainėje www.teisineliteratura.lt kviečiame išsamiai susipažinti su mūsų leidiniais ir tiesiogiai jų įsigyti.