Teisinės derybos
Teisinės derybos
AKCIJA
AKCIJA
Nusikalstamos veiklos elektroninėje erdvėje
Nusikalstamos veiklos elektroninėje erdvėje
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir asmens duomenų apsaugos teisė
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir asmens duomenų apsaugos teisė
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas. Trečiojo laida, 2019-02-01
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas. Trečiojo laida, 2019-02-01
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Dvidešimtoji laida, 2019-02-01
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Dvidešimtoji laida, 2019-02-01
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas. Devynioliktoji laida, 2019-02-01
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas. Devynioliktoji laida, 2019-02-01
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas. Dvidešimtoji laida, 2019-02-01
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas. Dvidešimtoji laida, 2019-02-01
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Trečioji laida, 2019-01-25
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Trečioji laida, 2019-01-25
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Dvidešimtoji laida, 2019-01-25
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Dvidešimtoji laida, 2019-01-25
Baudžiamojo proceso enciklopedija
Baudžiamojo proceso enciklopedija
Žiniasklaidos teisė
Žiniasklaidos teisė
Mokslo filosofijos pagrindai
Mokslo filosofijos pagrindai
Šiuolaikinė didaktika
IŠPARDUOTA. Šiuolaikinė didaktika
Biudžeto rizikos valdymas
Biudžeto rizikos valdymas
Lietuvos konstitucinė teisė
Lietuvos konstitucinė teisė
Ikiteisminis tyrimas: procesiniai, kriminalistiniai ir praktiniai aspektai
Ikiteisminis tyrimas: procesiniai, kriminalistiniai ir praktiniai aspektai
Lietuvos baudžiamoji teisė specialioji dalis
IŠPARDUOTA. Lietuvos baudžiamoji teisė. Specialioji dalis. II knyga
Civilinės atsakomybės praktikumas
Civilinės atsakomybės praktikumas
APLINKOSAUGA: šiuolaikinio valdymo iššūkiai
APLINKOSAUGA: šiuolaikinio valdymo iššūkiai
Užsienio šalių ir Europos Sąjungos administracinė teisė
Užsienio šalių ir Europos Sąjungos administracinė teisė
Filosofija
Filosofija
Statybos darbų kokybės teisiniai aspektai
Statybos darbų kokybės teisiniai aspektai
Baudžiamojo proceso teisė. Bendroji dalis, I knyga
Baudžiamojo proceso teisė. Bendroji dalis, I knyga
Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje
IŠPARDUOTA. Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje
LR administracinių nusižengimų kodeksas segtuvas (NETRUKUS - NAUJO KODEKSO SEGTUVAS)
LR administracinių nusižengimų kodeksas segtuvas
Tarptautinė humanitarinė (ginkluotojo konflikto) teisė
Tarptautinė humanitarinė (ginkluotojo konflikto) teisė
Lyginamoji konstitucinė teisė
Lyginamoji konstitucinė teisė
Turizmas: plėtra, iššūkiai, perspektyvos
Turizmas: plėtra, iššūkiai, perspektyvos
Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo komentaras
Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo komentaras
Imperatoriaus Justiniano Digestai, arba Pandektos
Imperatoriaus Justiniano Digestai, arba Pandektos
Elektroninių paslaugų įgyvendinimo sprendimai
Elektroninių paslaugų įgyvendinimo sprendimai
Interneto ir technologijų teisė
Interneto ir technologijų teisė
Šiuolaikinio viešojo administravimo pagrindai
Šiuolaikinio viešojo administravimo pagrindai
Sprendimų anatomija. Praktinių įgūdžių lavinimas
Sprendimų anatomija. Praktinių įgūdžių lavinimas
Politinė psichologija
Politinė psichologija
Atskirų nusikalstamų veikų tyrimas
Atskirų nusikalstamų veikų tyrimas
Europos Sąjungos teisė: vidaus rinkos laisvės, konkurencija ir teisės derinimas
Europos Sąjungos teisė: vidaus rinkos laisvės, konkurencija ir teisės derinimas
Socialinių tyrimų metodai: kokybinis interviu
Socialinių tyrimų metodai: kokybinis interviu
Finansiniai sprendimai: finansinių sprendimų formos
Finansiniai sprendimai: finansinių sprendimų formos
Jurisprudencija. Mokslo darbai II
Jurisprudencija. Mokslo darbai II
Statutinių tarnybų vadyba
Statutinių tarnybų vadyba
Lietuvos Respublikos įstatymuose vartojamų sąvokų žodynas
Lietuvos Respublikos įstatymuose vartojamų sąvokų žodynas
Civilinė teisė: atskiros sutarčių rūšys
IŠPARDUOTA. Civilinė teisė: atskiros sutarčių rūšys
Finansinių investicijų ir investicinių projektų vertinimas
Finansinių investicijų ir investicinių projektų vertinimas
Valstybinio turto valdymas ir privatizavimas Lietuvoje 1992-2012 metais
Valstybinio turto valdymas ir privatizavimas Lietuvoje 1992-2012 metais
Vartotojų ginčų sprendimo alternatyvos
Vartotojų ginčų sprendimo alternatyvos
Nepaprastųjų situacijų valdymas
Nepaprastųjų situacijų valdymas
Matematika studijuojantiems ekonomiką ir verslą
Matematika studijuojantiems ekonomiką ir verslą
Teisė į privatų gyvenimą
Teisė į privatų gyvenimą
PERVEŽIMŲ TEISĖ
PERVEŽIMŲ TEISĖ
CIVILINĖ TEISĖ. DAIKTINĖ TEISĖ. Praktikumas
CIVILINĖ TEISĖ. DAIKTINĖ TEISĖ. Praktikumas
CIVILINĖ TEISĖ. BENDROJI DALIS. Praktikumas
CIVILINĖ TEISĖ. BENDROJI DALIS. Praktikumas
JURISPRUDENCIJA. Mokslo darbai. I
JURISPRUDENCIJA. Mokslo darbai. I
Tarptautinė teisinė pagalba baudžiamosiose bylose.
Tarptautinė teisinė pagalba baudžiamosiose bylose
LR darbo kodeksas segtuvas
LR darbo kodeksas segtuvas
LR civilinio proceso kodeksas segtuvas
LR civilinio proceso kodeksas segtuvas
LR civilinis kodeksas segtuvas
LR civilinis kodeksas segtuvas
LR baudžiamojo proceso (kartu su Bausmių vykdymo kodeksu) kodeksas segtuvas
LR baudžiamojo proceso (kartu su Bausmių vykdymo kodeksu) kodeksas segtuvas
LR baudžiamasis kodeksas segtuvas
LR baudžiamasis kodeksas segtuvas
Tarptautiniai dokumentai Nr.7. ES Teisė. Steigimo sutartys ir svarbiausi vidaus rinkos teisės aktai
Tarptautiniai dokumentai Nr.7. ES Teisė. Steigimo sutartys ir svarbiausi vidaus rinkos teisės aktai
Tarptautiniai dokumentai 6. Europos Sąjungos socialinė teisė. Norminių teisės aktų rinkinys
Tarptautiniai dokumentai 6. Europos Sąjungos socialinė teisė. Norminių teisės aktų rinkinys
Tarptautiniai dokumentai 5. Europos Sąjungos teisės aktai. Teisinis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose
Tarptautiniai dokumentai 5. Europos Sąjungos teisės aktai. Teisinis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose
Tarptautiniai dokumentai 4. Jungtinių Tautų dokumentų rinkinys
Tarptautiniai dokumentai 4. Jungtinių Tautų dokumentų rinkinys
Tarptautiniai dokumentai 3. Teisinis bendradarbiavimas civilinėse ir nepilnamečių bylose
Tarptautiniai dokumentai 3. Teisinis bendradarbiavimas civilinėse ir nepilnamečių bylose
Europos Žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką 2004 01 01-2005 07 01
Europos Žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką 2004 01 01-2005 07 01
Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką 2003 01 01-2004 01 01
Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką 2003 01 01-2004 01 01
Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką 2002 01 01-2003 01 01
Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką 2002 01 01-2003 01 01
Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką. 2001 01 01-2002 01 01
Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką. 2001 01 01-2002 01 01
Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką. 1997 01 01-2001 01 01
Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką. 1997 01 01-2001 01 01
Taikos sutartis baudžiamojoje teisėje
Taikos sutartis baudžiamojoje teisėje
Privataus juridinio asmens vadovo fiduciarinės pareigos
Privataus juridinio asmens vadovo fiduciarinės pareigos
Tarptautiniai dokumentai 2. Lietuvos Respublikos teisinio bendradarbiavimo tarptautinės sutartys
Tarptautiniai dokumentai 2. Lietuvos Respublikos teisinio bendradarbiavimo tarptautinės sutartys
Tarptautiniai dokumentai 1. Europos Tarybos dokumentų rinkinys.
Tarptautiniai dokumentai 1. Europos Tarybos dokumentų rinkinys.
„Administracinė teisė: bendrieji teorijos klausimai, valdymo aktų institutas, ginčo santykių jurisprudenciniai aspektai“
„Administracinė teisė: bendrieji teorijos klausimai, valdymo aktų institutas, ginčo santykių jurisprudenciniai aspektai“
Tarptautinė laivybos teisė
Tarptautinė laivybos teisė
Darbo santykių reguliavimas kolektyvinėmis sutartimis
Darbo santykių reguliavimas kolektyvinėmis sutartimis
„Liudytojas ir jo procesiniai interesai baudžiamajame procese“
„Liudytojas ir jo procesiniai interesai baudžiamajame procese“
„Vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolė“
„Vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolė“
„Ikiteisminis tyrimas: procesiniai, kriminalistiniai ir praktiniai aspektai“
„Ikiteisminis tyrimas: procesiniai, kriminalistiniai ir praktiniai aspektai“
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso komentaras I-V dalys (1-183 straipsniai)
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso komentaras I-V dalys (1-183 straipsniai)
„Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso komentaras“ II tomas, V-XI dalys (221-461 straipsniai)
„Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso komentaras“ II tomas, V-XI dalys (221-461 straipsniai)
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras“ I tomas, bendroji dalis (1-98 straipsniai)
„Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras“ I tomas, bendroji dalis (1-98 straipsniai)
„Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras“ II tomas I dalis
„Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras“ II tomas I dalis
Darbo teisė (vadovėlis
Darbo teisė (vadovėlis)
Baudžiamosios politikos pagrindai ir tendencijos Lietuvos Respublikoje
Baudžiamosios politikos pagrindai ir tendencijos Lietuvos Respublikoje
Vaiko teisė į šeimos ryšius
Vaiko teisė į šeimos ryšius
Laisvės atėmimo bausmė. Baudžiamosios politikos baudžiamieji teismai ir vykdymo aspektai
Laisvės atėmimo bausmė. Baudžiamosios politikos baudžiamieji teismai ir vykdymo aspektai
Alternatyvi konstitucinė teisė
Alternatyvi konstitucinė teisė
Teisinio argumentavimo teorija
Teisinio argumentavimo teorija
Baudžiamasis procesas Įtariamojo samprata
Baudžiamasis procesas. Įtariamojo samprata
Kolektyviniai darbo ginčai
Kolektyviniai darbo ginčai
Narkotikai ir baudžiamoji atsakomybė
Narkotikai ir baudžiamoji atsakomybė
Materialinė atsakomybė darbo teisėje
Materialinė atsakomybė darbo teisėje
Konstitucinių įstatymų fenomenas
Konstitucinių įstatymų fenomenas
Lietuvos Respublikos pilietybė 1918-2001 metais
Lietuvos Respublikos pilietybė 1918-2001 metais
Tarptautinis teisingumas ir Lietuva : Lietuvos bylos Nuolatiniame tarptautinio teisingumo teisme
Tarptautinis teisingumas ir Lietuva : Lietuvos bylos Nuolatiniame tarptautinio teisingumo teisme
Valstybės valdžios institucijų santykiai ir Konstitucinis Teismas
Valstybės valdžios institucijų santykiai ir Konstitucinis Teismas
Teismingumas tarptautiniame civiliniame procese
Teismingumas tarptautiniame civiliniame procese
Juridinės retorikos pagrindai
Juridinės retorikos pagrindai
Konsulinė teisė
Konsulinė teisė
Europos teisės istorija, I tomas
Europos teisės istorija, I tomas
Tarptautiniai dokumentai 8. Tarptautinė žmogaus teisių apsauga: universalūs dokumentai I tomas
Tarptautiniai dokumentai 8. Tarptautinė žmogaus teisių apsauga: universalūs dokumentai I tomas
Tarptautiniai dokumentai 8. Tarptautinė žmogaus teisių apsauga: universalūs dokumentai II tomas
Tarptautiniai dokumentai 8. Tarptautinė žmogaus teisių apsauga: universalūs dokumentai II tomas
„Civilinis procesas: teorija ir praktika. IV tomas“
„Civilinis procesas: teorija ir praktika. IV tomas“
Civilinis procesas: teorija ir praktika (III tomas)
Civilinis procesas: teorija ir praktika (III tomas)
Civilinis procesas: teorija ir praktika (II tomas)
Civilinis procesas: teorija ir praktika (II tomas)
Civilinis procesas: teorija ir praktika (I tomas)
Civilinis procesas: teorija ir praktika (I tomas)
Konstitucinės teisės klausimai, kazusai, užduotys
Konstitucinės teisės klausimai, kazusai, užduotys
Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką. 2005 07 01-2008 01 01. Šeštoji knyga
Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką. 2005 07 01-2008 01 01. Šeštoji knyga
Neturtinės žalos atlyginimas Lietuvoje
Neturtinės žalos atlyginimas Lietuvoje
Darbo ginčai: teorija ir praktika
Darbo ginčai: teorija ir praktika
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras III tomas. Specialioji dalis (213-330 straipsniai) (II tomas 2 dalis)
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras III tomas. Specialioji dalis (213-330 straipsniai) (II tomas 2 dalis)
Intelektinės nuosavybės teisė
Intelektinės nuosavybės teisė
Autotransporto priemonių valdytojų teisinė atsakomybė
Autotransporto priemonių valdytojų teisinė atsakomybė
Tarptautiniai dokumentai 9. ES sutarties ir sutarties dėl ES veikimo suvestinės redakcijos
Tarptautiniai dokumentai 9. ES sutarties ir sutarties dėl ES veikimo suvestinės redakcijos
Žiniasklaidos teisė
Žiniasklaidos teisė
Autorių teisių perdavimo ypatybės
Autorių teisių perdavimo ypatybės
Tarptautinė humanitarinė teisė
Tarptautinė humanitarinė teisė
Darbo teisė: Europos Sąjunga ir Lietuva
Darbo teisė: Europos Sąjunga ir Lietuva
Diplomatinė teisė
Diplomatinė teisė
Darbo teisė: aktualūs atsakymai darbuotojams
Darbo teisė: aktualūs atsakymai darbuotojams
Lietuvos Statutų (1529,1566,1588 m.) šeimos teisė
Lietuvos Statutų (1529,1566,1588 m.) šeimos teisė
Konstitucijos interpretavimo metodologiniai pagrindai
Konstitucijos interpretavimo metodologiniai pagrindai
Prezidento apkalta 2003–2004
Prezidento apkalta 2003–2004
Teisė į teisingą teismą. Pagal Europos žmogaus teisių konvenciją
Teisė į teisingą teismą. Pagal Europos žmogaus teisių konvenciją
Procesas Europos bendrijų teisingumo teisme: preliminarus nutarimas
Procesas Europos bendrijų teisingumo teisme: preliminarus nutarimas
Parlamentinė kontrolė. II dalis. Praktika
Parlamentinė kontrolė. II dalis. Praktika
XII LENTELIŲ ĮSTATYMAI ir jų komentaras
XII LENTELIŲ ĮSTATYMAI ir jų komentaras
Parlamentinė kontrolė. I dalis. Teorija
Parlamentinė kontrolė. I dalis. Teorija
Viktimologijos raida ir perspektyvos
Viktimologijos raida ir perspektyvos
Viešojo administravimo teisiniai pagrindai
Viešojo administravimo teisiniai pagrindai
Mokesčių teisė
Mokesčių teisė
Lietuvos sprendimai 1563
Lietuvos sprendimai 1563
Baudžiamojo proceso teisė (vadovėlis)
Baudžiamojo proceso teisė (vadovėlis)
Kasacinio teismo jurisprudencija, III knyga, Baudžiamojo proceso teisė, 2005-2008
Kasacinio teismo jurisprudencija, III knyga, Baudžiamojo proceso teisė, 2005-2008
Kasacinio teismo jurisprudencija, II knyga, Baudžiamojo proceso teisė, 1995-2005
Kasacinio teismo jurisprudencija, II knyga, Baudžiamojo proceso teisė, 1995-2005
Kasacinio teismo jurisprudencija, I knyga, Baudžiamoji teisė, 1995-2005
Kasacinio teismo jurisprudencija, I knyga, Baudžiamoji teisė, 1995-2005
Kriminalisto žinynas
Kriminalisto žinynas
5 kalbų žodynas: ekonomika, politika, teisė
5 kalbų žodynas: ekonomika, politika, teisė
Lietuvos teisinės institucijos (vadovėlis)
Lietuvos teisinės institucijos (vadovėlis)
Petras Leonas. Raštai. 3 tomai
Petras Leonas. Raštai. 3 tomai
Bausmių vykdymo teisė. Bendroji dalis  (2 pataisytas ir papildytas leidimas)
Bausmių vykdymo teisė. Bendroji dalis (2 pataisytas ir papildytas leidimas)
Lietuvos Valstybės teisės aktai
Lietuvos Valstybės teisės aktai
Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis. Praktikumas
Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis. Praktikumas
Tarptautinių sutarčių teisė
Tarptautinių sutarčių teisė
Nekilnojamojo turto administravimo sistema: ištakos, plėtra, tarptautinė patirtis ir perspektyvos
Nekilnojamojo turto administravimo sistema: ištakos, plėtra, tarptautinė patirtis ir perspektyvos
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas ir jį įgyvendinantys teisės aktai (3 laida)
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas ir jį įgyvendinantys teisės aktai (3 laida)
Slaptas sekimas: teisinis reglamentavimas ir praktiniai aspektai
Slaptas sekimas: teisinis reglamentavimas ir praktiniai aspektai
Aiškinamasis anglų-lietuvių kalbų teisės ir verslo žodynas
Aiškinamasis anglų-lietuvių kalbų teisės ir verslo žodynas
Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos Konstitucija
Statybos rangos sutartis. Teorija ir praktika
Statybos rangos sutartis. Teorija ir praktika
Imperatoriaus Justiniano digestai, arba pandektos
Imperatoriaus Justiniano digestai, arba pandektos
Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui -10 metų
Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui -10 metų
Baudžiamoji atsakomybė už nužudymą
Baudžiamoji atsakomybė už nužudymą
Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas
Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas
Darbo teisė. Praktikumas
Darbo teisė. Praktikumas
Šeimos ir paveldėjimo teisė. Praktikumas
Šeimos ir paveldėjimo teisė. Praktikumas
Prievolių teisė II. Praktikumas
Prievolių teisė II. Praktikumas
Gajaus institucijos
Gajaus institucijos
Teisės istorija (vadovėlis)
Teisės istorija (vadovėlis)
Tarptautinės teisės šaltiniai
Tarptautinės teisės šaltiniai
Statybos teisė I (vadovėlis)
Statybos teisė I (vadovėlis)
„Rusų-lietuvių ir lietuvių-rusų kalbų kriminalistikos žodynas“
„Rusų-lietuvių ir lietuvių-rusų kalbų kriminalistikos žodynas“
Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai
Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai
Žemės teisė ir administravimas (vadovėlis)
Žemės teisė ir administravimas (vadovėlis)
Kaina statybos rangos sutartyse: nustatymas, keitimas, teisiniai ginčai
Kaina statybos rangos sutartyse: nustatymas, keitimas, teisiniai ginčai
Valstybė kaip arbitražinio susitarimo šalis
Valstybė kaip arbitražinio susitarimo šalis
Vertybiniai prioritetai baudžiamajame procese
Vertybiniai prioritetai baudžiamajame procese
Europos teisės istorija, II tomas
Europos teisės istorija, II tomas
Baudžiamojo proceso teisė. Praktikumas
Baudžiamojo proceso teisė. Praktikumas
UAB akcininko teisės ir jų gynimo būdai
UAB akcininko teisės ir jų gynimo būdai
Darbo ir socialinės saugos teisė. Teisės aktų rinkinys
Darbo ir socialinės saugos teisė. Teisės aktų rinkinys
Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. Praktikumas
Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. Praktikumas